---
Zoeken in Stadsdeel Zuid
Pad tot huidige pagina

Voorschool

Een goede start voor ieder kind !
18 december 2014

In het kort

De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. U leest hier wat de voorschool precies is en hoe u uw kind kunt aanmelden.


De voorschool is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. De overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool wordt hierdoor makkelijker. Hieronder leest u wat de voorschool is en hoe u uw kind kunt aanmelden.

Wat is de Voorschool?

De voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool. De voorschool bereidt jonge kinderen vanaf tweeënhalf jaar voor op de grote stap naar de basisschool. De voorscholen werken met speciaal ontwikkelde educatieve programma's. De inrichting van de ruimte is hier op afgestemd door speelhoeken met verschillende thema's.

Alle programma's hebben een vast dagritme en besteden veel aandacht aan taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. Het verschil met andere peuterspeelzalen is dat uw kind op een voorschool extra aandacht krijgt. Er zijn altijd twee vaste leidsters aanwezig. De leidsters zijn naast hun reguliere opleiding extra geschoold in het spelenderwijs bijbrengen van taal, rekenen en sociale vaardigheden aan jonge kinderen.

Groep 1 en 2 van de basisschool sluiten naadloos aan op de peuterspeelzaal met voorschoolprogramma en gaan weer een stap verder met het leren van alle vaardigheden.

Voor meer informatie over de verschillende programma's kunt u kijken op Voorschool Gemeente Amsterdam of contact opnemen met één van de voorscholen.

Ook kinderdagverblijven doen mee!

De ervaringen met voorschool-peuterspeelzalen zijn erg positief. Kinderen die een voorschoolprogramma doorlopen, hebben hier veel voordeel van op de basisschool. Ook steeds meer kinderdagverblijven in Amsterdam willen een voorschoolprogramma aanbieden. Vanaf september 2009 zijn de eerste kinderdagverblijven in stadsdeel Zuid hiermee gestart. Inmiddels bieden vier kinderdagverblijven in Zuid een voorschoolprogramma aan.

Voor wie is de voorschool?

De voorschool in stadsdeel Zuid is voor alle peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar.

Betrokken ouders

Als ouder wordt u betrokken bij de voorschool, zodat u ook thuis kunt meehelpen aan de ontwikkeling van uw kind. De leidster bespreekt regelmatig met u hoe uw kind vooruit gaat. Op alle locaties is een oudercontactpersoon. De oudercontactpersoon beantwoordt uw vragen, organiseert themabijeenkomsten of verwijst naar het opvoedsteunpunt.

Gratis

Vanaf 2011 is de voorschool op de meeste peuterspeelzalen gratis in stadsdeel Zuid, dit betekent dat er geen ouderbijdrage is. Als uw kind naar een voorschoolkinderdagverblijf gaat, betaalt u de kosten, maar kunt u een deel terugvragen van de belastingdienst. Voor kinderen met een doorverwijzing voor de voorschool van het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is deelname van vier dagdelen verplicht. Kinderen zonder deze doorverwijzing van het OKC kunnen minimaal twee dagdelen deelnemen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Veelgestelde vragen voor- en vroegschool

Meer informatie vindt u in het overzicht met de meest gestelde vragen over voor- en vroegschool en de antwoorden daarop.

Informatie en inschrijving

Voor inlichtingen en inschrijving bij een voorschoolpeuterspeelzaal kunt u contact opnemen met:

Telefoonnummer
Stichting Combiwel 020 575 4700
Dynamo 020 460 9300
Basisschool De Elout 020 470 2717
Partou 020 398 6100
uk (Unieke Kinderopvang) 020 521 8367

Kinderopvang Compagnie

Hestia Kinderopvang

020 435 0950

020 6617937

OKC locatie Bockesprong 020 555 5804
OKC locatie Henrick de Keijserstraat 020 555 5834
OKC locatie Van Leijenberghlaan 020 555 5840


Voor inlichtingen en inschrijving bij voorschoolkinderdagverblijven kunt u rechtstreeks contact opnemen met het betreffende kinderdagverblijf.

Voorschoollocaties

Printversie actueel overzicht voorscholen inclusief adressen (PDF, 246 kB)

Folder Voorschool een goede start voor ieder kind ! (PDF, 2 MB)


Websites